Prezentare
Decanul Facultății de Drept, Sergiu Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Fondată în anul 1959, Facultatea de Drept este în prezent una dintra cele mai mari facultăți ale Universității de Stat din Moldova (USM), evoluând semnificativ atât cantitativ, cât și calitativ, creându-și de-a lungul timpului imaginea unei facultăți cu standarde de exigență. Ascensiune determinată în mare parte de promovarea continuă a următoarelor principii ce stau la baza sistemului educațional:

- centrarea educaţiei pe beneficiari;
- excelenţa şi diversitatea academică;
- transparenţa, egalitatea, echitatea şi onestitatea;
- responsabilitatea (proprie şi colectivă);
- unitatea şi integralitatea mediului educaţional;
- susţinerea şi promovarea dezvoltării profesionale a cadre­lor didactice;
- performanţa în cercetarea juridică şi internaţionalizarea ei;
- extinderea şi consolidarea colaborării universitare în cadrul Con­sorţiului universităților din Republica Moldova, România și Ucraina;
- valorificarea proiectelor şi granturilor internaţionale.

Detalii: Prezentare

Noutăți și evenimente
Mesajul de salut al Decanului Facultății de Drept
  FELICITAREA DECANULUI CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 60 DE ANI A FACULTĂȚII DE DREPT Onorată Facultate! Stimați colegi! Dragi studenți, masteranzi, doctoranzi! Astăzi Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova împli­nește remarcabila vârstă de 60 de ani și, cu acest

16.10.2019       604       
Mesaje de Felicitare și Diplome Aniversare

16.10.2019       388       
Masa rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent”, 21 octombrie 2019
În contextul consemnării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a USM a organizat la 21 octombrie 2019 o Masă rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de ființe umane: de la origini până în prezent".Masa rotundă a avut scopul de a creștere gradul de informare și de sensibilizare a publicului cu privire la problematica traficului de ființe umane, precum și a intensifica dialogul dintre specialiștii în domeniu în planul identificării unor

16.10.2019       62       
Acordul trilateral de cooperare între Departamentul Drept Penal, Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru Justiție Penală Participativă
La Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, în data de 18 octombrie 2019, a fost inițiată o nouă colaborare, în particular, a fost încheiat Acordul trilateral de cooperare între Departamentul Drept Penal, Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru Justiție Penală Participativă. Scopurile Acordului de cooperare rezidă în asigurarea unei interacțiuni între sistemul educațional și cel al probațiunii, prin implicarea studenților Facultății de Drept, USM (ciclul I: Licență și ciclul II: Master (Programul de master Drept penal

16.10.2019       130       
Lecţia publică, organizată de Departamentul Drept penal în parteneriat cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu genericul „Profilul victimelor traficului de ființe umane”
La 18 octombrie 2019, în incinta Facultății de Drept a USM, a avut loc o lecţie publică, organizată de Departamentul Drept penal în parteneriat cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu genericul „Profilul victimelor traficului de ființe umane". Evenimentul

16.10.2019       616       
Ședința în PLEN a CONFERINȚEI NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ „Medierea - abordare integrativă a conflictului” din 15-16 octombrie 2019
La Ședința în PLEN a CONFERINȚEI NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ „Medierea - abordare integrativă a conflictului” din 15-16 octombrie 2019 speakerii în discursurile lor au abordat cele mai sensibile și controversate aspecte ale medierii ca metodă alternativă de soluționarea

16.10.2019       64       
Detalii: Evenimente
aa
Subdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.