Anunturi

Conferinţa Internaţională,,Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţii muncii”, Ediţia a III-a

Postat 19/10/2018

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză Specializateîn parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită să participe la conferinţă cadre didactice şi cercetători ştiinţifici din învățământul universitar si pre-universitar din ţară şi  din străinătate laConferinţa Internaţională,,Noi tendinţe în predarea limbajelor […]

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Postat 18/10/2018
1111

Data evenimentului: 22 – 28 octombrie 2018 Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 (Open Access Week) – este un eveniment global, a ajuns în acest an la a unsprezecea ediţie. Tema declarată pentru acest an – “Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise“  

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat pentru anul 2019

Postat 15/10/2018

Sursa: http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-de-inovare-%C8%99i-transfer-tehnologic-finan%C8%9Bate-din-bugetul-de-stat-0 Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 421a, bloc 4, tel.: +373 67560415, +37379506133,     Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului:  Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea parteneriatelor între industrie și cercetare, în vederea realizării în comun a activităților de inovare și transfer tehnologic.   Obiectivele concursului: 1) Transformarea ideilor inovaționale și […]

Concurs suplimentar la locurile vacante pentru studiile de doctorat în anul universitar 2018/2019

Postat 15/10/2018

Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs suplimentar la locurile vacante pentru studiile de doctorat în anul universitar 2018/2019, în limita proiectelor validate de MECC,  după cum urmează: Școala doctorală Specialitatea Nr. de locuri Forma studiilor Matematică și Știința Informației Analiza matematică 1 zi Programarea calculatoarelor 1 fr Științe Economice Finanțe 1 zi Studii Lingvistice […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea concursului cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

Postat 11/10/2018

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-cercet%C4%83torilor-%C8%99tiin%C8%9Bifici-%C3%AEn-calitate-de-membri-ai-sec%C8%9Biilor-de-%C8%99tiin%C8%9Be-ale http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8652&new_language=0 http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8654&new_language=0   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Titlul funcției: membru secției de științe al Academiei de Științe a Moldovei Alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei se efectuează prin concurs, organizat de […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

Sursa: http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-interna%C5%A3ionale-finan%C8%9Bate   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea  manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: 1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării; 3) Stimularea inovării şi […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-%E2%80%9Deditarea-monografiilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-lucr%C4%83ri-de-valoare%E2%80%9D-pentru   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului:  Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice. 2) Dezvoltarea ştiinţei […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Tinerii cercetători, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

Sursa:  http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-tinerii-cercet%C4%83tori-finan%C8%9Bate-de-la-bugetul-de-stat-pentru-anul Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa. Scopul și obiectivele concursului.  Scopul concursului:  Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători . 2) Obţinerea de noi […]

Concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății de Științe Economice a USM

Postat 8/10/2018

Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății  de Științe Economice. Candidații pot depune dosarele la Secția Resurse umane (biroul 125, bl. central) în termen de două săptămâni de la anunțarea concursului ( 8 octombrie 2018). Comisia de concurs

CONCURSUL PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL ACADEMIC 2018-2019

Postat 5/10/2018

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a lansat Concursul proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019.  Depunerea propunerilor de proiecte se va desfășura în perioada 1-21 octombrie 2018. Finanțarea de la bugetul de stat constituie suma planificată la USM pentru anii 2018-2019, conform Planului de […]

Noutati


Vizita de lucru a Delegației Academiei Forțelor Terestre „Nicolae BĂLCESCU” din Sibiu la Universitatea de Stat din Moldova

Postat 19/10/2018
5

În data de 18 octombrie o delegație a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae BĂLCESCU” din Sibiu s-a aflat într-o vizită de lucru la Universitatea de Stat din Moldova. Delegația Academiei a fost condusă de Prorectorul pentru programe și relații internaționale, profesor universitar, doctor Vasile CĂRUȚAȘU.În componența delegației au făcut parte: Decanul Facultății de Științe Economice și […]

DE LA APELURI DECLARATIVE – LA CONTRACARARE ACTIVĂ

Postat 18/10/2018
3

În cadrul Săptămânii Anticorupție „ Free from Corruption Week”, declarată de către Consiliul Europei în perioada 15-19 octombrie, miercuri, 17 octombrie a avut loc o masă rotundă pentru  profesorii și studenții de la cele mai mari instituții de învățământ superior din Republica Moldova – USM, UTM și USMF „Nicolae Testemițanu”. Acțiunea s-a desfășurat și în […]

Sesiunea de Informare cu privire la oportunitățile Programului UE Erasmus+

Postat 11/10/2018
DSC_0019 (5)

Reprezentanții Departamentului Relații Internaționale al Universității de Stat din Moldova, au desfășurat miercuri, 10 octombrie 2018, în sala 222 bl.4, Sesiunea de Diseminare cu privire la oportunitățile Programului Erasmus+ pentru studenții și cadrele didactice ale USM. Studenții și responsabilii de mobilitățile academice din cadrul facultăților, prezenți la ședință, s-au informat în vederea: ofertelor de burse […]

Conferința internațională științifico-practică „Dezvoltări recente în dreptul obligațiilor”

Postat 9/10/2018

La data de 4-5 octombrie 2018, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a fost gazda Conferinței internaționale științifico-practice ,,Dezvoltări recente în dreptul obligațiilor”. La eveniment au fost prezenți doctrinari și practicieni din mai multe state. Printre invitați s-au numărat: Christian von Bar (Germania), coeditor al DCFR,  profesorul Roman Bevzenko (Rusia), profesorul, Natalia […]

Reprezentanţii Universităţii de Stat din Moldova – printre câştigătorii Târgului Internațional al Invențiilor din Turcia

Postat 5/10/2018
43439964_2150257274993226_8682695083750850560_n

În perioada 27-29 septembrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la cea de-a treia ediție a Târgului Internațional al Invențiilor ISIF’18, care s-a desfășurat la Istanbul, Turcia. Evenimentul a fost organizat de către Institutul de brevete din Turcia, sub patronajul Oficiului Turc de Proprietate Intelectuală și a Federației Internaționale a Asociațiilor de […]

Participare în cadrul Școalii de vară ,,Ștefan Nestor Craiovescu”

Postat 4/10/2018
SONY DSC

În perioada 24-28 septembrie 2018, la Universitatea din Craiova, România, s-a desfășurat Școala de vară ,,Ștefan Nestor Craiovescu”. La invitația Facultății de Drept a Universității din Craiova, facultatea noastră a fost reprezentată de studenții care au participat la ediția curentă a Hexagonului Facultăților de drept, și anume studenții anului IV – Mihalaș Ion și Galan […]

ADUNAREA GENERALĂ A STUDENŢILOR ANULUI I

Postat 1/10/2018
DSC_0020

La 1 septembrie 2018 Facultatea de Drept a organizat Adunarea  Genarală a studenților anului I proaspăt încadraţi în procesul universitar de studii. Adunarea a fost moderată de prodecanul facultății Doamna Mariana GRAMA, doctor în drept, conferențiar universitar. Evenimentul a debutat cu prezentarea membrilor Corpului managerial al facultăţii. Cu felicitări și cuvinte de bun augur a […]

Prelegeri de informare

Postat 1/10/2018
3

La 3 septembrie 2018 pentru prima oară în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova au avut loc prelegeri de informare cu privire la procesul de învăţământ universitar în Universitate de Stat din Moldova. Prelegerile de informare au fost prezentate de  prodecanii Facultății: Dna Mariana Grama, doctor în drept, conferențiar universitar; Dna […]

Ziua ușilor deschise la Biblioteca Publică de Drept

Postat 1/10/2018
pic

La 19 septembrie Biblioteca Publica de Drept și-a deschis larg ușile pentru toți doritorii de a face cunoștință cu activitatea bibliotecii, colecția de carte și reviste, Bazele de date juridice și serviciile moderne, inovaționale, oferite utilizatorilor. Vizitatorii au apreciat accesul liber la rafturi cu carte juridică în limbile română, engleză, franceză, rusă, care are avantajul […]

CÎȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019

Postat 1/10/2018
3

CÎȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019 Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată anunță despre acordarea Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP beneficiarilor – Studenților Facultății de Drept USM. În parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată a instituit pentru anul […]