Școala de Iarnă Wolfram Moldova 2018

Centrul Wolfram Moldova organizează Școala de Iarnă „Wolfram Moldova Winter School 2018”, sub genericul:

Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica și SystemModeler”.

Școala are ca scop inițierea în tehnologiile Wolfram. Se adresează profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Numărul de locuri este limitat.

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Durata:

15.01.2018 – 19.01.2018, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

22.01.2018 – 26.01.2018, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

Total ore de auditoriu: 40

Autor de curs, asistent și coordonator de proiecte: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele orelor de auditoriu: Sistemul Mathematica: mediu integrat orientat pe cercetare, tehnoredactarea în Mathematica, prezentări; motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor; Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă; SystemModeler și limbajul Modelica; aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.

Înscrierea: prin mesaj electronic pe adresa

wolframmoldova@gmail.com

sau prin adresare directă în sala 223/4 U.S.M. Se vor indica datele personale, domeniul de interes științific, adresa electronică.

Practica de inițiere în specialitate 2017

În cadrul Centrului Wolfram Moldova și-au finalizat Practica de Inițiere în Specialitate studenții și studentele grupei M11:

 1. Borziac Mihaela,
 2. Filimon Viorica,
 3. Gorban Maria,
 4. Graur Maria,
 5. Mociu Alexandra,
 6. Reabinin Igor,
 7. Dutca Ion,
 8. Voitic Vladimir.

Studenții au avut de aplicat cunoștinețele matematice și informatice la proiectarea formei unui recipient de volum de un litru. S-au isprăvit cu brio cu sarcina. Îi felicităm cu această ocazie!

IMG_2885

Introducere în Mathematica

Sistemul Mathematica va împlini anul viitor 30 de ani de existență. În decursul anilor s-a dezvoltat impresionant, depășind cu mult granițele calculului numeric și simbolic, tehnologiile Wolfram având aplicații în cele mai variate domenii ale activității umane. În acest context este impresionantă prezentarea video a sistemului realizată de Stephen Wolfram în 1989 la o televiziune americană. Funcționalitățile extraordinare ale sistemului , care și acum par excepționale, erau prezente deja în prima versiune a sistemului.

Școala de Iarnă Wolfram Moldova 2017

Centrul Wolfram Moldova organizează Prima sa Școala de Iarnă – Wolfram Moldova Winter School 2017 – sub genericul:

Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica”.

Școala are ca scop realizarea în cadrul ei a unor proiecte de cercetare aplicând tehnologiile Wolfram. Se adresează profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Numărul de locuri – 7.

Taxa de înscriere și participare: 1000 de lei

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Durata:

30.01.2017 – 03.02.2017, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

04.02.2017 – 26.02.2017 – lucru individual asupra proiectului

27.02.2017 – 03.03.2017, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

04.03.2017 – 24.03.2017  – definitivarea proiectului de cercetare

Numărulul orelor de auditoriu: 40

Autor de curs, asistent și coordonator de proiecte: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele orelor de auditoriu: Sistemul Mathematica – mediu integrat orientat pe cercetare, tehnoredactarea în Mathematica, prezentări, motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor, Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă, aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.
analedit.com

Înscrierea: prin mesaj electronic pe adresa

WolframMoldova@gmail.com

sau prin prezentare nemijlocită a mesajului la coordonatorii centrului în sala 223/4 U.S.M. Mesajul va cuprinde descrierea succintă a proiectului de cercetare, scopurile și rezultatul preconizat. Se vor indica datele personale, domeniul de interes științific, adresa electronică.

Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram

Centrul Wolfram Moldova organizează Cursul de „Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram”.

Cursul se adresează, în primul rând, profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Este conceput a fi accesibil tuturor și nu cere cunoștințe prealabile despre programarea la calculator.

Preț: gratuit

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Începutul cursului: 10 noiembrie 2016

Ora: 15:15 – 16:45

Numărul de ore: 20

Autor de curs: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele Cursului: Sistemul Mathematica – soft accesibil și necesar tuturor, de la elevi și studenți la cercetători și profesori universitari, noțiuni de calcul simbolic și numeric, tehnoredactare în Mathematica, prezentări, motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor, Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă, aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.

Înscrierea la curs: prin mesaj electronic pe adresa wolframmoldova@gmail.com sau prin adresare directă la coordonatorii centrului în sala 223/4 U.S.M. În mesaj se vor indica datele personale, domeniul de interes profesional, adresa electronică.

Instruire, Cursuri și Programe de Cercetare în Mathematica și Wolfram Language

Centrul Wolfram Moldova inițiază activitatea didactică-științifică pentru anul de studii 2016-2017.

Se propun variate tipuri de cursuri, axate inițial pe utilizarea Sistemului Mathematica și pe programarea în Limbajul Wolfram:

 1. cursuri de inițiere și cursuri avansate,
 2. cursuri ordinare și cursuri neordinare,
 3. cursuri propuse de Centrul Wolfram Moldova și cursuri la comandă – solicitate pentru anumite scopuri,
 4. cursuri ce țin de fundamentele Limbajului Wolfram și cursuri orientate pe un anumit domeniu de studiu și cercetare:
  • informatică,
  • matematică,
  • fizică,
  • chimie,
  • biologie,
  • economie,
  • sociologie,
  • lingvistică,
  • drept.

Pentru studenții și angajații USM costul cursurilor este suportat de Universitate.

Pentru alogeni cursurile sunt cu plată. Costul lor e stabilit în funcție de tipul cursului solicitat.

Persoanele înscrise la cursuri vor fi numite în continuare studenți.

 

Centrul Wolfram Moldova anunță înscrierea la cursul de inițiere:

Sistemul Mathematica
și Programarea în Limbajul Wolfram

10 noiembrie    –           2 decembrie 2016     – Cursuri de Toamnă

20 martie        –           3 aprilie 2017            – Cursuri de Primăvară

În cadrul cursului se preconizează obținerea cunoștințelor și dexterității necesare pentru a folosi Sistemul Mathematica, precum și studierea fundamentelor programării în Limbajul Wolfram: paradigmele programării funcționale, procedurale, bazate pe reguli și șabloane etc. Cursul va  include 20 de ore de curs și laborator în sala 237/4, pe calculatoare cu ultima Versiune a Sistemul Wolfram Mathematica. La finalizarea cursului studenți vor susține examenul de absolvire. Absolvenților li se va oferi Certificatul Centrului Wolfram Moldova.

 

Centrul Wolfram Moldova anunță înscrierea la cursul avansat (școala):

Aplicarea Sistemului Mathematica
și a Limbajului Wolfram în Cercetare

30 ianuarie – 24 martie 2017 – Școala de Iarnă

12 iunie – 30 iunie 2017 – Școala de Vară

În cadrul școlii activitatea se va desfășura în trei etape:

 1. Etapa de studiu. Se obțin cunoștințele și dexteritatea necesară folosirii Sistemului Mathematica. Se studiază fundamentele programării în Limbajul Wolfram: expresii, funcții, liste, paradigmele programării funcționale, procedurale, bazate pe reguli și șabloane, exemple de programare eficientă. Prima etapă a cursul nu va depăși 20 de ore de curs și laborator în sala 237/4, pe calculatoare cu ultima Versiune a Sistemul Wolfram Mathematica.
 2. Etapa de cercetare. În cadrul acestei etape, ce nu va depăși 10 ore de laborator, fiecare dintre persoanele înscrise va efectua lucrările ce țin de esența proiectului de cercetare propus de student la înscriere în școală.
 3. Etapa de definitivare a proiectului de cercetare. Fiecare dintre studenți definitivează independent proiectul în formă de articol științific, monografie, manual, culegere de probleme, raport științific etc. Se va specifica rolul Centrului Wolfram Moldova în definitivarea proiectului. Durata etapei nu este fixată, ci depinde doar de rezultatele obținute. În cazul în care studentul nu reușește să definitiveze proiectul de cercetare, el susține examenul de absolvire și obține Certificatul Centrului Wolfram Moldova.
Înscrierea la curs

Înscrierea la cursuri se va efectua fie prin e-mail pe adresa WolframMoldova@gmail.com, fie prin comentariu infra, fie prin contactarea  directă a coordonatorilor Centrului Wolfram Moldova. Se vor specifica datele personale și cursul solicitat.

Deschiderea Centrului Wolfram Moldova

În perioada 27-28 septembrie în cadrul Universității de Stat din Moldova a avut loc lansarea activității Centrului Wolfram Moldova.

Centrul este creat prin inițiativa conducerii companiei Wolfram Research Inc., din Champaign, Illinois, SUA, cu scopul colaborării cu Universitatea de Stat din Moldova în domeniile cercetării și educației. Compania Wolfram Research Inc. este una dintre cele mai respectate companii IT din lume care domină domeniul de tehnologii IT de vârf în decurs de aproape 30 de ani. Este impresionant numărul noilor și ineditelor tehnologii inițiate de această companie și de neobositul ei conducător Stephen Wolfram.

Cu ocazia deschiderii Centrului Wolfram Moldova compania Wolfram Research Inc. a delegat trei reprezentanți acreditați ai companiei să semneze acordul de colaborare și să susțină conferințe ce țin de aplicarea tehnologiilor WRI:

 1. Galina Mihalkina,
 2. Andrey Zelenitsya,
 3. Maxim Sakharov.

Galina Mihalkina este  absolventă a Eastern Illinois University. Deține funcția de International Business Development and Marketing Executive la Wolfram Research. Una dintre responsabilitățile sale ține de promovarea tehnologiilor WRI în țările fostei Uniuni Sovietice și coordonarea activității profesioniștilor acreditați/certificați de WRI.

Andrey Zelenitsya este director al Bakotech Ltd. O parte considerabilă din timpul său îl acordă realizării sesiunilor de promovare pentru: Mathematica, Limbajul Wolfram, SystemModeler și Wolfram|Alpha. Este autor al documentației Limbajului Wolfram în limbile rusă și ucraineană.

Maxim Sakharov este absolvent al Universității Tehnice de Stat Bauman unde și activează în present. Este doctor în științe tehnice, cu tema tezei  bazate pe dezvoltarea softului de optimizare memetică pentru sisteme grid. Activează, de asemenea, ca inginer Wolfram Mathematica pentru Softline Group și ține  seminare și lecții  în Mathematica la Softline Learning Center.

Programul vizitei:

27 septembrie

11:20 – 12:50

„SystemModeller: Modelarea Imitațională și  Analiza Modelelor”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 222/4

14:00 – 15:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Sala Senatului Universității, Semnarea Acordului dintre USM și compania WRI

28 septembrie

12:00 – 13:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 213a/4

Prin acordul de colaborare, compania Wolfram Research Inc. oferă inițial licența gratuită Wolfram Mathematica (donație echivalentă cu circa 45 de mii de dolari SUA) pentru o sală de 20 de calculatoare pe un termen de 3 ani. Universitatea de Stat din Moldova își propune să folosească eficient donația și să implementeze tehnologiile oferite atât în cercetare, cât și în procesul de predare.

1

2

3

4_

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

Vizita reprezentanților WRI la USM

În perioada 27-28 septembrie vor fi în vizită la Universitatea de Stat din Moldova reprezentanții Wolfram Research Inc. în delegație formată din 3 persoane acreditate:

 1. Galina Mihalkina,
 2. Andrey Zelenitsya,
 3. Maxim Sakharov.

Galina Mihalkina este  absolventă a Eastern Illinois University. Deține funcția de International Business Development and Marketing Executive la Wolfram Research. Una dintre responsabilitățile sale ține de promovarea tehnologiilor WRI în țările fostei Uniuni Sovietice și coordonarea activității profesioniștilor acreditați/certificați de WRI.

Andrey Zelenitsya este director al Bakotech Ltd. O parte considerabilă din timpul său îl acordă realizării sesiunilor de promovare pentru: Mathematica, Limbajul Wolfram, SystemModeler și Wolfram|Alpha. Este autor al documentației Limbajului Wolfram în limbile rusă și ucraineană.

Maxim Sakharov este absolvent al Universității Tehnice de Stat Bauman unde și activează în present. Este doctor în științe tehnice, cu tema tezei  bazate pe dezvoltarea softului de optimizare memetică pentru sisteme grid. Activează, de asemenea, ca inginer Wolfram Mathematica pentru Softline Group și ține  seminare și lecții  în Mathematica la Softline Learning Center.

Programul vizitei:

27 septembrie
11:20 – 12:50

SystemModeller: Modelarea Imitațională și  Analiza Modelelor”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 222/4

14:00 – 15:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Sala Senatului Universității, Semnarea Acordului dintre USM și compania WRI

28 septembrie
12:00 – 13:30

„Wolfram Technologies in Education and Research”

Facultatea de Matematică și Informatică, sala 213a/4

Wolfram Research, Inc.

Wolfram Research, Inc., Logo

Wolfram Research, Inc. este una dintre cele mai respectate companii mondiale de IT, ce domină sfera tehnologiilor computaționale în decursul ultimilor 25 de ani, companie inovatoare și realizatoare de descoperiri epocale în informatica teoretică și cea aplicată.

Fondatorul și managerul neobosit al WRI este Stephen Wolfram, savant și autor britanic cunoscut pentru rezultatele obținute în domeniul Fizicii Teoretice, Informaticii și Matematicii Aplicate. A susținut teza de doctor în fizica teoretică în cadrul California Institute of Technology la vârsta de 20 de ani. Pentru rezultatele obținute i s-a decernat în anul 1981 Premiul MacArthur, devenind cel mai tânăr deținător al premiului. În anul 2012 i s-a decernat Premiul Societății de Matematică Aplicată a SUA. Este deținător și al multor altor premii științifice de prestigiu. Stephen Wolfram este profund implicat în dezvoltarea tehnologiilor companiei Wolfram Reserch, Inc., a design-ului funcțional și a produselor de bază ale companiei.

Produsul pilot al companiei Wolfram Research, Inc. este sistemul de calcul tehnic Mathematica, prima versiune a căruia a fost lansată pe 23 iunie 1988. Mathematica este liderul incontestabil în domeniul calculului simbolic, dar oferă un spectru larg de oportunități de calcul ce depășesc cu mult paradigma computațională tradițională. Mathematica este integrată cu majoritatea produselor companiei Wolfram Research, Inc.

Sistemul Mathematica este folosit pe larg în diverse domenii de cercetare științifică. Nu mai puțin de 10 deținători ai Premiului Nobel în domeniului Fizicii, Chimiei și Economiei, cum sunt spre exemplu: John Nash, Wolfgang Ketterle, Frank Wilczek, au obținut rezultate importante cu ajutorul Sistemului Mathematica.

Sistemul Mathematica este folosit pe larg în domeniul educației: preuniversitare, universitare și postuniversitare.

Pe 16 mai 2009 compania WRI a lansat motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha. Motorul WA a adus o nouă abordare în generarea și achiziționarea cunoștințelor cu implicarea masivelor mari de date, suplimentar la indexarea semantică a textului.

Pe 21 iulie 2011 Wolfram Research, Inc. a lansat formatul de text reactiv CDF – Computable Document Format. CDF este un format de documente electronice proiectat să permită o autorizare simplă a conținutului interactiv generat dinamic.

În iunie 2014, Wolfram Research, Inc. a introdus oficial Limbajul Wolfram ca un nou limbaj de programare poli-paradigmă. Este limbajul original folosit în sistemul Mathematica.

Printre alte produse ale WRI pot fi menționate:
SystemModeler, folosit pentru construirea modelelor matematice simulative, profund integrate cu sistemul Mathematica, în cadrul căruia ele pot fi cercetate;
Workbench, folosit pentru crearea pachetelor și softurilor complexe în cadrul sistemului Mathematica,
gridMathematica, orientată pe calcul paralel pe clustere și super computere,
Finance Platform, orientată spre calcul complex financiar în baza masivelor largi de date din cadrul burselor de valori, băncilor și piețelor financiare,
webMathematica, orientată spre crearea conținutului Web în baza unor calcule complexe,
Wolfram Development Platform – platformă de calcul în cloud,
Wolfram Programming Lab – realizare în cloud a sistemului Mathematica și Limbajului Wolfram,
Wolfram Community – portalul utilizatorilor produselor companiei Wolfram Research, Inc., în cadrul căruia se desfășoară discuții pe cele mai variate teme ce țin de aplicațiile produselor Wolfram Research, Inc. începând de la domeniul educațional până la cele mai avansate subiecte științifice din toate domeniile de interes,
• Etc.

Wolfram Research, Inc. a oferit consultanța matematică necesară pentru popularul serial de televiziune CBS Numb3rs, care reflectă în stil artistic aspectele matematice ce țin de cercetarea infracțiunilor.

Compania Wolfram Research, Inc., este inițiatorul creării unui centru comun cu Universitatea de Stat din Moldova. Este al treilea centru de acest tip pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, alături de cele din Universitatea Economică de Stat din Sankt-Petersburg și Universitatea de Stat din Minsk.

Centrul Wolfram Research Moldova își propune ca scop nu doar implementarea la USM a tehnologiilor informaționale de top în domeniile cercetărilor științifice, aplicațiilor și educației, ci și oferirea unui suport real în realizarea cercetărilor științifice și obținerea unor rezultate științifice de valoare.

Sisteme de algebră computațională

Succesul Sistemului Wolfram Mathematica, în particular, și cel al companiei Wolfram Research Inc., în general, sunt strâns legate de crearea sistemelor de algebră computațională și de calcul simbolic.

Ce este algebra computațională și calculul simbolic? Ce sunt sistemele de algebră computațională?

Algebra computaţională este un domeniu care ţine atât de matematica pură, cât şi de informatică. Pentru a înţelege specificul domeniului, va trebui să clarificăm succint care este deosebirea dintre algebra tradiţională (abstractă) şi cea computaţională.

Cuvântul algebra este derivat de la cuvântul arab Al-Jabr. Este una din cele două operaţii folosite la rezolvarea ecuaţiilor pătratice în tratatul „Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī hīsāb al-ğabr wa’l-muqābala” scris în 820 de către Abū Abdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (780-850), binecunoscut ca al-Horezmi. Apropo, de la numele lui provine cuvântul algoritm. All-Horezmi, împreună cu Diofant din Alexandria (Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς, născut 200-214  – decedat 284-298), sunt consideraţi părinţii algebrei. Tratatul lui al-Horezmi a fost primul în care s-au abordat sistematic problemele de soluţionare a ecuaţiilor liniare şi pătratice. Este tradus în latină în secolul XII.

Al-Khwarizmi

Istoria algebrei desigur nu începe cu acest tratat Problema rezolvării ecuaţiei pătratice este abordată încă de babilonieni în 1800 î.H. De-a lungul secolelor un şir de iluştri matematicieni au contribuit la dezvoltarea acestui domeniu al matematicii, algebra clasică (elementară) fiind, în general, legată de rezolvarea ecuaţiilor polinomiale, a sistemelor de ecuaţii liniare şi a ecuaţiilor diofantine.

Algebra abstractă (modernă) ia naştere la sfârşitul secolului XIX începutul secolului XX.

Algebra abstractă studiază structuri algebrice:
grupuri, inele, corpuri, module, latice, spații vectoriale, algebre,
dar şi aplicaţiile între asemenea structuri.

Structura algebrică (numită şi sistem algebric) constă din una sau mai multe mulţimi (suport), închise în raport cu una sau mai multe operaţii, care satisfac anumite axiome.

Prin generalizare, am putea cere ca un sistem de algebră computaţională să înglobeze caracteristicile specifice diverselor structuri algebrice, cu precizarea că mulţimile suport şi operaţiile să fie definite cu ajutorul calculatorului, care să asigure şi posibilitatea realizării diverselor tipuri de calcule şi manipulări asupra componentelor structurilor algebrice.

Actualmente, prin sistem de algebră computaţională se înţelege un program sau un sistem de programe care facilitează efectuarea calculelor simbolice/algebrice. Formal vorbind, SAC moderne corespund mai mult algebrei clasice.

Să evidenţiem deosebirile dintre calculele numerice şi cele simbolice prin comparaţie:

Calcule numerice Calcule simbolice
4/12 → 0.333333 4/12 → 1/3
3+4 → 7 3x + 4x → 7x
cos(3.13159) → -0.999999 cos(π) → -1
sin(2x) → 2 sin(x) cos(x)
(cos(x))’→ -sin(x)
rezultat numeric rezultat algebric
evaluare simplificare

Calculul simbolic include:

 • calcule cu exactitate arbitrară, fără rotunjire;
 • calcule cu simboluri şi variabile;
 • calcule cu funcţii;
 • manipularea formulelor;
 • operaţii simbolice (diferenţiere, integrare, factorizare etc.)

Algebra computaţională (calculul algebric, manipularea simbolică) este un domeniu al calculului ştiinţific care dezvoltă, analizează, implementează şi utilizează algoritmi pentru rezolvarea problemelor matematice.

Importanţa calculelor simbolice/algebrice este evidentă. Uneori calculele şi rezultatele numerice nu sunt relevante, cele simbolice fiind mult mai simple şi mai clare.

Aşadar, caracteristicile de bază ale structurilor algebrice ale sistemelor de algebră computaţională sunt:

 1. reprezentarea exactă a structurilor algebrice,
 2. aritmetica exactă a structurilor algebrice,
 3. aplicarea altor operaţii analitice asupra structurilor algebrice.

Să clarificăm care sunt mulţimile suport de bază, dar şi structurile de date care permit reprezentarea exactă a structurilor algebrice:

1. Numerele întregi

 • reprezentarea prin cuvinte de n biţi (<2n-1);
 • reprezentarea prin masive unidimensionale A, fiecare element fiind un cuvânt de n biţi (numerele întregi sunt reprezentate în sistem de numeraţie cu baza 2n-1);
 • deoarece memoria este finită, numerele reprezentate vor fi şi ele limitate la un anumit număr de cifre.

2. Polinoamele

 • Forma prefix – polinoamele sunt reprezentat prin liste, folosind 4 operatori (PLUS pentru adunare, DIFFERENCE pentru scădere (sau operatorul unar MINUS), TIMES pentru înmulţire şi EXPT pentru exponenţiere; astfel x3+2x2+1 se va reprezenta ca (PLUS (EXPT X 3) (TIMES 2 (EXPT 2)) (1) ), primul operator PLUS fiind operator prefix; reprezentarea poată fi aplicată asupra oricărei expresii; algoritmii care folosesc această reprezentare nu sunt cei mai rapizi;
 • Reprezentarea densă, în care pentru un polinom de gradul n vor fi salvaţi n+1 coeficienţi; dacă în polinom majoritatea coeficienţilor sunt nuli, atunci o asemenea reprezentare nu este de loc bună nici din punctul de vedere al memoriei folosite, nici din cel al timpului;
 • Reprezentarea rarefiată, în care se specifică prin perechi exponentul şi coeficientul respectiv (i, ci);  de regulă se alege o ordine de scriere, sau crescătoare sau descrescătoare;
 • Reprezentarea recursivă este una rarefiată cu ordonare a exponentului, reprezentare folosită pentru polinoame cu mai multe variabile; în primul rând se selectează ordonarea variabilelor (de regulă alfabetică); prima variabilă din ordonare este de bază; coeficienţii pe lângă puterile ei vor fi polinoame în alte variabile; în rest se foloseşte reprezentarea rarefiată de câte ori este nevoie.

3. Expresiile

 • Se foloseşte forma cu prefix, adică ca listă.

Să reţinem că listele sunt structuri de date extrem de importante în algebra computaţională.

E doar o scurtă relatare ce ține de domeniul algebrei computaționale și cel al calculelor simbolice. Informație aprofundată poate fi găsită în variate din Internet, dar în primul rând pe site-urile companiei Wolfram Research Inc., inclusiv pe blogul personal al lui Stephen Wolfram, cât și pe Wolfram Blog – blogul companiei Wolfram Research Inc.